På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB ¹
RSV 2001:34
Inkomsttaxering
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris för aktier i AB Custos och anskaffningsutgift för aktier i Svenska Cellulosa AB med anledning av utbyte år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt. Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen vid avyttringstidpunkten som avyttringspris för den bortbytta egendomen.

Allmänna råd:

Avyttringspris för en aktie i Custos AB:
Varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i A-aktier i Svenska Cellulosa AB bör anses avyttrad för 433 kr och varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i B-aktier i Svenska Cellulosa AB bör anses avyttrad för 435 kr.

Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.

Allmänna råd:

Anskaffningsutgift för en aktie i Svenska Cellulosa AB:
Varje A-aktie i Svenska Cellulosa AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 216,50 kr och varje B-aktie som erhållits genom byte för 217,50 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:25.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.