På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SPCS- Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge, år 2001¹
RSV 2001:37
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SPCS-Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge, år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för en aktie i SPCS-Gruppen ASA bör beräknas till 13,34 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Visma ASA, som erhållits på grund av aktieinnehav i SPCS-Gruppen ASA, bör beräknas till 61,59 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:27.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.