På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning¹
RSV 2001:47
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2001 av aktier i Perstorp AB mot förlagsbevis i Sydsvenska Kemi AB samt kontant ersättning.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Accept före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs:
   Avyttringspriset för en aktie av serie A i Perstorp AB bör beräknas till 95,90 kr och för en aktie av serie B till 84,90 kr. Anskaffningsutgiften för ett förlagsbevis som erhållits på grund av aktieinnehav i Perstorp AB bör beräknas till 13,90 kr.
Accept efter offentliggörandet att erbjudandet fullföljs:
   För det fall dag för accept inte kan visas bör följande gälla: Avyttringspriset för en aktie av serie A i Perstorp AB bör beräknas till 95,77 kr och för en aktie av serie B till 84,77 kr. Anskaffningsutgiften för ett förlagsbevis som erhållits på grund av aktieinnehav i Perstorp AB bör beräknas till 13,77 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:36

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.