På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering¹
RSV 2001:53
Inkomsttaxering
Skattebetalning
   Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd för beskattning av ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem.

   Av 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad om inte annat framgår av lagen.

Allmänna råd:
   Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna verksamhet får kostnadsersättning som är skattepliktig intäkt av tjänst bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock med högst nedan angivna belopp, om inte den skattskyldige visar att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre:
   - för hel dag, mer än fem timmar, 46:00 kr per barn och dag,
   - för halv dag, fem timmar eller mindre, 23:00 kr per barn och dag, och
   - per timme 5:10 kr per barn.

¹Beträffande beskattningsåret 2001 och 2002 års taxering, se RSV S 2000:36.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas beträffande skatteavdrag och arbets-givaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering.