På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om beslutsmyndighet under år 2003 för vissa skattskyldiga;1
RSFS 2002:34
Skattebetalning
Utkom från trycket den 23 december 2002

beslutade den 16 december 2002.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 5 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 3 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 § I stället för vad som annars följer av reglerna i 2 kap. 1 § skattebetalningslagen skall följande gälla.

2 § Beslut beträffande skattskyldig som under år 2002 flyttat ut ur landet och som enligt reglerna i 2 kap. 1 § andra stycket skatte-betalningslagen inte har någon hemortskommun i Sverige skall under år 2003 fattas av den skattemyndighet som närmast före utflyttningen var behörig att fatta beslut rörande den skattskyldige.

3 § Det som sägs i 2 § gäller även beslut beträffande skattskyldig som efter utflyttningen åter inflyttat till Sverige.

1 Beträffande år 2002, se Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 2001:27.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas under år 2003.