Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Riksskatteverkets föreskrifter
om att en anmälan för registrering och en ansökan om F-skattsedel får lämnas i form av ett elektroniskt dokument;

RSFS 2003:6
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 26
februari 2003

beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § andra stycket och 9 § andra stycket skattebetalningsförordningen (1997:750) att en anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483) och en ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2003.