På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr. o.m. den 1 mars 2004 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:5.
Riksskatteverkets föreskrifter
om anmälan för registrering, ansökan om
F-skattsedel och preliminär
självdeklaration som får lämnas i form av
elektroniska dokument, m.m.;
RSFS 2003:11
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 26
februari 2003
beslutade den 20 februari 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).
   Uttrycket underskrift har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket signering i avsnitt 1 i Riksskatteverkets riktlinjer för myndigheternas användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m. (se RSV M 2001:35).
   Uttrycket skrivits under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket försetts med signering.
   Uttrycket elektronisk identitetshandling har i dessa föreskrifter samma betydelse som certifikat i avsnitt 1 i nämnda riktlinjer.

2 §   Dessa föreskrifter gäller anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och begäran om återkallelse av F-skattsedel enligt 4 kap. 13 § 1 nämnda lag samt preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § 1 samma lag.

3 §   En handling enligt 2 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Patent- och registreringsverkets och Riksskatteverkets gemensamma webbplats www.kontakt-n.nu. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan elektronisk identitetshandling som godtas av Riksskatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 6.3 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2003.