På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts den 17 maj 2005 genom verkets föreskrifter SKVFS 2005:8.
  
Skatteverkets föreskrifter
om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument;¹
SKVFS 2004:5
Skattebetalning
Utkom från trycket den 20 februari 2004
beslutade den 16 februari 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).
  

 Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med underskrift.
   Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket underskrift i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
   Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
  2 § Dessa föreskrifter gäller anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och begäran om återkallelse av F-skattsedel enligt 4 kap. 13 § 1 nämnda lag samt preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § 1 samma lag.
  
 3 §   En handling enligt 2 § får lämnas i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Patent- och registreringsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § andra stycket.

¹ Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:11 har markerats med kantstreck.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:11) om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument, m.m.