Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr.o.m. den 1 april 2004 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2004:10.
Riksskatteverkets föreskrifter
om basränta enligt 19 kap. 3 §
skattebetalningslagen (1997:483);
RSFS 2003:13
Skattebetalning
Utkom från
trycket den 28
mars 2003
beslutade den 25 mars 2003.

   Riksskatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) till 3 %.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2003. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:16) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).