Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSFS 1999:16

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2003-04-01 genom RSV:s föreskrifter RSFS 2003:13.

Riksskatteverkets föreskrifter om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483);

beslutade den 17 november 1999.

Riksskatteverket fastställer med stöd av 56 § skattebetalningsförordningen (1997:750) basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) till 4 %.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 november 1999 och tillämpas fr.o.m. december 1999. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:2) om basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).