Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om allmänna skattetabeller m.m. för
beräkning av skatteavdrag för
beskattningsåret 2004;1
RSFS 2003:32
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 12 december
2003
beslutade den 8 december 2003.

   Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2004 för beräkning av skatteavdrag från sådan ersättning för arbete som hänför sig till en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, se bilaga.
   Kolumn 1 i tabellerna avser inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Kolumn 2 i tabellerna avser inkomster som inte skall beläggas med allmän pensionsavgift.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under beskattningsåret 2004.

¹Beträffande beskattningsåret 2003, se RSFS 2002:24