Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om särskilda skattetabeller för sjömän för
beräkning av skatteavdrag för
beskattningsåret 2004;1
RSFS 2003:33
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 12 december
2003
beslutade den 8 december 2003.

   Riksskatteverket fastställer med stöd av 8 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) och 19 § skattebetalningsförordningen (1997:750) särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2004, för beräkning av skatteavdrag från sådan sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), nämligen dels skattetabell F, fjärrfartpdf, dels skattetabell N, närfartpdf, se bilaga.
   Kolumn 1 i tabellerna avser inkomster som skall beläggas med avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift. Kolumn 2 i tabellerna avser inkomster som inte skall beläggas med allmän pensionsavgift.

_________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas beträffande skatteavdrag från inkomster under beskattningsåret 2004.

1 Beträffande beskattningsåret 2003, se RSFS 2002:26