Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts fr.o.m. den 1 januari 2005 genom verkets föreskrifter SKVFS 2004:30.
Riksskatteverkets föreskrifter
om skatteavdrag från sjöinkomst som
inte avser bestämd tidsperiod eller inte
betalas ut regelbundet, engångsbelopp;

RSFS 2003:36
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 12 december 2003
beslutade den 8 december 2003.

    Riksskatteverket föreskriver med stöd av 8 kap. 8 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483) och 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet, engångsbelopp, och som betalas ut tillsammans med annan ersättning som utgör den skattskyldiges huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller. Med sjöinkomst avses sådan inkomst som anges i 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229).

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004. Genom föreskrifterna upphävs verkets föreskrifter (RSFS 2002:28) om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).