Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts vid utgången av mars 2007 genom SKVFS 2007:4.

Skatteverkets föreskrifter


om skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst;

  
SKVFS 2004:30
Skattebetalning
Skattetabeller
Utkom från trycket den 17 december 2004
  
beslutade den 13 december 2004.

Skatteverket föreskriver med stöd 20 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att skatteavdrag från sjöinkomst enligt 64 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), när sjöinkomsten utgör sådan ersättning som avses i 8 kap. 8 § första stycket 3 skattebetalningslagen (1997:483) och betalas ut tillsammans med mottagarens huvudinkomst, skall göras enligt nedanstående tabeller.

___________

    Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:36) om skatteavdrag från sjöinkomst som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet, engångsbelopp.