Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beräkning av produktionskostnaden för
djur i jordbruk att tillämpas vid 2004 års
taxering;1
RSFS 2003:42
Inkomsttaxering
Utkom från trycket
den 19 december
2003
beslutade den 15 december 2003.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden ² för djur i jordbruk som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande.

Hästar (Ej tävlings- eller ridhästar)

Produktionskostnaden per djur vid olika ålder

Draghästar 
Åldersklass eller motsvarandekr
Yngre hästar (4-15 år)6 800
Äldre hästar (över 15 år)5 200
  
Unghästar 
Åldersklass eller motsvarandekr
Föl2 400
Ettåringar3 200
Tvååringar5 100
Treåringar6 700

Nötkreatur

Mjölkkor, dikor och amkor

Produktionskostnaden per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
4005 950
5006 200
6006 450
7006 700

Ungnöt (Kvigor och kvigkalvar)

Produktionskostnaden per djur vid olika ålder

Åldersklasskr
Under 1 år2 000
1-2 år4 300
Över 2 år6 200

Gödnöt

Produktionskostnaden för gödnöt

10,00 kr per kg levande vikt.

Svin

Avelssvin
Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor)

2 000 kr per djur

Smågrisar och gödsvin
Produktionskostnaden per djur efter åldersklass

Åldersklasskr
Smågrisar under 2 månader310
Gödsvin 2-4 månader420
Gödsvin 4-6 månader650
Gödsvin över 6 månader850

Får

Baggar och tackor
Produktionskostnaden per djur vid olika levande vikt

Levande vikt, kgkr
30390
50410
70430
90440

1Beträffande 2003 års taxering, se RSFS 2002:30.
2I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas vid 2004 års taxering.