Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter
om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005;¹
SKVFS 2004:24
Skattebetalning
Utkom från trycket den 19 november 2004
beslutade den 15 november 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005.

OmrådeBostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i 
 kr/månadkr/år
Stor-Stockholm74896
Stor-Göteborg71859
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare66792
Övriga kommuner61733
Bostad belägen utanför tätort mednärmaste omgivning54659
___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005.

¹ Beträffande beskattningsåret 2004, se RSFS 2003:40.