På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om skatte- och avgiftsanmälan som får lämnas i form av elektroniskt dokument samt vilka uppgifter i beskattningsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst;

SKVFS 2005:8
Skattebetalning
Utkom från trycket den 10 maj 2005

beslutade den 2 maj 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750), 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).     Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med underskrift.    Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket underskrift i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24)    Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).    Med skatte- och avgiftsanmälan avses anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och begäran om återkallelse av F-skattsedel enligt 4 kap. 13 § 1 nämnda lag samt preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § 1 samma lag.    Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

2 §   En fysisk person får lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket.

3 §   Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 31 § aktiebolagslagen (1975:1385), lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket.

4 §   En enskild får ha direktåtkomst enligt 1 § sjätte stycket till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen endast under de förutsättningar som följer av 5 och 6 §§. Direktåtkomsten får avse    1. uppgifter om registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483), och    2. uppgifter om F-skattsedel.

  • 5 §   En enskild fysisk person som legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som avses i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket, får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 4 §. Detta gäller om han använder den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 §   Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 31 § aktiebolagslagen (1975:1385) och som legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som avses i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket, ha direktåtkomst uppgifter som avses i 4 §. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

___________
  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 maj 2005. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:5) om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument.