Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006

¹
  
SKVFS 2005:22
Skattebetalning
Utkom från trycket den 18 november 2005
beslutade den 14 november 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006.
  

OmrådeBostadsförmånsvärdet per kvadratmeter bostadsyta iberäknat
 kr/månadkr/år
Stor-Stockholm78945
Stor-Göteborg75903
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare70840
Övriga kommuner64777
Bostad belägen utanför tätort mednärmaste omgivning58699
______________

Dessa föreskrfter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006.

¹Beträffande beskattningsåret 2004, se SKVFS 2004:24.