Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2006 års taxering

¹
  
SKVFS 2005:24
Inkomsttaxering
Utkom från trycket
den 23 december 2005
beslutade den 19 december 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden² för djur i renskötsel som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande: 471 kr för renkalv, 806 kr för vuxen honren och 893 kr för vuxen hanren.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas vid 2006 års taxering.

¹Beträffande 2005 års taxering, se SKVFS 2004:35.
²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.