Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets föreskrifter


om beräkning av den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel att tillämpas vid 2005 års taxering;

¹
  
SKVFS 2004:35
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 17 december 2004
  
beslutade den 13 december 2004.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden² för djur i renskötsel som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande: 410 kr för renkalv, 702 kr för vuxen honren och 776 kr för vuxen hanren.
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas vid 2005 års taxering.

¹ Beträffande 2004 års taxering, se RSFS 2003:43.
² I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.