På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter


om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds  direktåtkomst för särskild beräkningsgrund för skatteavdrag, m.m.;

SKVFS 2005:26
Skattebetalning
Utkom från trycket den 2 december 2005

beslutade den 28 november 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §    Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Med uttrycket e-legitimationavsesi dessa föreskrifter sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4 -1.5 jämfört med bilaga 1 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimation och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004.

2 §    Dessa föreskrifter gäller direktåtkomst enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet jämfört med 16 § första stycket förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet till uppgifter enligt 3 och 4 §§.

3 §   Såvitt avser särskild beräkningsgrund för skatteavdrag får direktåtkomst enligt 2 § avse uppgifter enligt 8 kap. 11-13 och 29 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

4 §    Såvitt avser ändrad beräkning av skatteavdrag enligt 8 kap. 29 § skattebetalningslagen (1997:483) får direktåtkomst enligt 2 § avse uppgift om underlag för fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

5 §    En enskild får ha direktåtkomst enligt 2 § endast om denne använder den elektroniska tjänsten Skattejämkning som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se och legitimerar sig med en sådan e-legitimation som Skatteverket bör godta enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i den vägledning som anges i 1 § andra stycket.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 december 2005.