Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1996:37

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 1997-07-01 genom RSFS 1997:7.

Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting;


beslutade den 20 december 1996.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp per invånare i kommunen den 1 november 1996 skall vara 5 473 kr.

2 § Enhetligt belopp per invånare i landstinget den 1 november 1996 skall vara 1 556 kr.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller vid beräkningen av generellt statsbidrag för bidragsåret 1997.