Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Riksskatteverkets författningssamling 1997:7

Riksskatteverkets föreskrifter om beloppen enligt lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

beslutade den 27 juni 1997.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 4§' lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting och 1 § förordningen (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting följande.

1 § Enhetligt belopp enligt 1 § första stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 5 623 kr per invånare i kommunen den 1 november 1996.

2 § Enhetligt belopp enligt 1 § andra stycket lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 576 kr, 658 kr, 76 kr, 394 kr respektive 1 521 kr per invånare i kommunen den 1 november 1996 inom respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84 samt 85 år och äldre.

3 § Enhetligt belopp enligt 2 § lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting skall vara 1 685 kr per invånare i landstinget den 1 november 1996.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1997 och gäller vid beräkningen av generellt statsbidrag för bidragsåret 1997. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:37) om beloppen enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting.