Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002;¹
RSFS 2001:21
Skattebetalning

beslutade den 29 november 2001.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) följande om förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002.
_____________________________________________________________

OmrådeBostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i  
 kr/månadkr/år
   
Stor-Stockholm67812
Stor-Göteborg67808
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare60726
Övriga kommuner57683
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning51615
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002.

1Beträffande 2001, se RSFS 2000:16