Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets föreskrifter
om beräkning av produktionskostnaden för djur i jordbruk att tillämpas vid 2002 års taxering;1
RSFS 2001:25
Inkomsttaxering

beslutade den 17 december 2001.

   Riksskatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att produktionskostnaden2 för djur i jordbruk som avses i 17 kap. 5 § inkomstskattelagen skall beräknas enligt följande.

Hästar (Ej tävlings- eller ridhästar)

 
Produktionskostnaden per djur vid olika ålder 
Draghästar 
Åldersklass eller motsvarandekr
Yngre hästar (4-15 år)6 800
Äldre hästar (över 15 år)5 200
  
Unghästar 
Åldersklass eller motsvarandekr
Föl2 400
Ettåringar3 200
Tvååringar5 100
Treåringar6 700
  
  

Nötkreatur

 
Mjölkkor, dikor och amkor 
Produktionskostnaden per djur vid olika levande vikt 
Levande vikt, kgkr
4006 350
5006 600
6006 850
7007 100
  
Ungnöt (Kvigor och kvigkalvar) 
Produktionskostnaden per djur vid olika ålder 
Åldersklasskr
Under 1 år1 800
1-2 år4 200
Över 2 år6 350
  
Gödnöt 
Produktionskostnaden för gödnöt 
10 kr per kg levande vikt. 
  
  

Svin

 
Avelssvin 
Produktionskostnaden för galtar och suggor (gyltor) 
2 550 kr per djur 
  
Smågrisar och gödsvin 
Produktionskostnaden per djur efter åldersklass 
Åldersklasskr
Smågrisar under 2 månader300
Gödsvin 2-4 månader380
Gödsvin 4-6 månader620
Gödsvin över 6 månader810
  
  

Får

 
Baggar och tackor 
Produktionskostnaden per djur vid olika levande vikt 
Levande vikt, kgkr
30480
50500
70520
90540

1 Beträffande 2001 års taxering, se RSFS 2000:34.
2 I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid 2002 års taxering.