På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Taurus Petroleum AB:s (numera RaySearch Laboratories AB) utdelning år 2003 av aktier i Taurus Petroleum Development AB¹
RSV M
2003:10

Erbjudandet
   Taurus Petroleum Development AB (Taurus Development) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i Taurus Petroleum AB (Taurus Petroleum) beslutade den 28 maj 2003 att förvärva RaySearch Laboratories AB och att anta detta bolags namn. Samtidigt beslutades om utdelning av samtliga innehavda aktier i det helägda dotterbolaget Taurus Development till aktieägarna.
   För varje aktie i Taurus Petroleum erhölls en aktie i Taurus Development.
   Kontant utdelning lämnades inte.
Sista dag för handel med aktier i Taurus Petroleum med rätt att deltaga i utdelningen var den 13 maj 2003.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
   Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Taurus Development har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Taurus Development är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Taurus Petroleum delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Taurus Development. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Taurus Petroleum på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Taurus Development. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Taurus Petroleum förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Taurus Petroleum med rätt till utdelning av aktier i Taurus Development var den 13 maj 2003. Slutkursen (köp) för en aktie i Taurus Petroleum var denna dag 1,75 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 14 maj 2003. Slutkursen (köp) för aktie i Taurus Petroleum var då 1,62 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Taurus Petroleum bör därför (1,62 : 1,75 =) 92,6 procent hänföras till aktierna i Taurus Petroleum och 7,4 procent till aktier i Taurus Development.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Taurus Petroleum före utdelningen var 100 kr skall 92,60 kr (100 x 0,926) hänföras till aktien i Taurus Petroleum och 7,40 kr till de utdelade aktierna i Taurus Development.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, se RSV 2003:19.