På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bilia AB:s utdelning år 2003 av aktier i Kommersiella Fordon Europa AB¹
RSV M
2003:12

Erbjudandet
   Bilia AB (Bilia) har uppgett följande.
   Ordinarie bolagsstämma i Bilia beslutade den 10 juni 2003 om utdelning av samtliga innehavda aktier i dotterbolaget Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) till aktieägarna.
   För varje aktie i Bilia erhölls en aktie i KFAB. Som avstämningsdag fastställdes den 9 juli 2003.
   Dessutom beslutades om kontantutdelning med 4,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för kontantutdelningen fastställdes den 13 juni 2003.
   Sista dag för handel med aktier i Bilia med rätt att deltaga i utdelningen var den 4 juli 2003.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.
Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Bilia har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i KFAB är uppfyllda. Riksskatteverket har i brevsvar angett att, under angivna förutsättningar och med hänsyn till det ingivna materialet, förutsättningar föreligger för att anse utdelningen som skattefri. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Bilia delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i KFAB. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Bilia på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i KFAB. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Bilia förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i Bilia med rätt till utdelning av aktier i KFAB var den 4 juli 2003. Den lägsta betalkursen för en aktie i Bilia var denna dag 111,50 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 7 juli 2003. Denna dag förekom emellertid inte någon omsättning av aktien. Den 8 juli 2003 noterades den lägsta betalkursen för en aktie i Bilia till 69 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Bilia bör därför (69 : 111,50 =) 62 procent hänföras till aktierna i Bilia och 38 procent till aktierna i KFAB.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Bilia före utdelningen var 200 kr skall (200 x 0,62 =) 124 kr hänföras till aktien i Bilia och 76 kr till de utdelade aktierna i KFAB.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2003:22.