På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SystemSeparation Sweden Holding AB:s utskiftning år 2005 av aktier i Viatech Systems AB¹
SKV M
2005:8
Erbjudandet
   SystemSeparation Sweden Holding AB (SystemSeparation) har uppgett följande.
   Extra bolagsstämma i SystemSeparation beslöt den 14 mars 2005 att sätta ned aktiekapitalet genom en minskning av aktiernas nominella belopp och därvid skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget Viatech Systems AB (Viatech Systems) till aktieägarna i SystemSeparation.
   För varje aktie i SystemSeparation erhölls en aktie i Viatech Systems.
   Avstämningsdag för erhållande av aktier i Viatech Systems var den 18 mars 2005.
   Sista dag för handel med aktier i SystemSeparation med rätt att deltaga i utskiftningen var den 15 mars 2005.

Skatteregler
   Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.
   Skatteverket har i skrivelse, den 15 februari 2005, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Viatech Systems är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i SystemSeparation delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Viatech Systems. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i SystemSeparation på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Viatech Systems. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i SystemSeparation blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i SystemSeparation med rätt till utdelning av aktier i Viatech Systems var den 15 mars 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i SystemSeparation var denna dag 17,60 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 16 mars 2005. Den lägsta betalkursen för en aktie i SystemSeparation var denna dag 16 kr.
   Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i SystemSeparation bör därför (16 : 17,60 =) 91 procent hänföras till aktien i SystemSeparation och 9 procent till aktien i Viatech Systems.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i SystemSeparation före utdelningen var 3 kr ska (0,91 x 3 =) 2,73 kr hänföras till aktien i SystemSeparation och (0,09 x 3 =) 0,27 kr till aktien i Viatech Systems.

1Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:11.