På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av LightLab AB:s (numera Nordic Service Partners Holding AB) utskiftning år 2005 av aktier i LightLab Sweden AB

¹

SKV:M
2005:34

Erbjudandet

LightLab AB (numera Nordic Service Partners Holding AB nedan benämnt LightLab) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i LightLab beslöt den 15 september 2005 att skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget LightLab Sweden AB (LightLab Sweden) till aktieägarna i LightLab.
För en A-aktie i LightLab erhölls en A-aktie i LightLab Sweden och för en B-aktie i LightLab erhölls en B-aktie i LightLab.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i LightLab Sweden var den 4 oktober 2005. 

Sista dag för handel med aktier i LightLab med rätt att deltaga i utskiftningen var den 29 september 2005.
 

Skatteregler

Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i skrivelse, den 22 november 2005, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i LightLab Sweden är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffnings-utgiften för aktierna i LightLab delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i LightLab Sweden. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i LightLab på grund av utdelningen hänförs till den utdelade aktien i LightLab Sweden. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i LightLab blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

B-aktierna i LightLab är noterade på NGM Equity listan. A-aktierna i LightLab är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfatt-ningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.
 

Beräkning

Den sista dagen för handel med B-aktier i LightLab med rätt till utdel-ning av aktier i LightLab Sweden var den 29 september 2005. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i LightLab var denna dag 7,25 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 30 september 2005. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i LightLab var denna dag 2,00 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i LightLab bör därför (2,00 : 7,25 =) 28 procent hänföras till aktien i LightLab och 72 procent till aktien i LightLab Sweden.
 

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i LightLab före utdelningen var 10 kr ska (0,28 x 10 =) 2,80 kr hänföras till aktien i LightLab och (0,72 x 10 =) 7,20 kr till aktien i LightLab Sweden.

¹ Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:40.