På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Formo Services AB:s utskiftning år 2005 av aktier i HomeMaid Hemservice AB

¹

SKV M
2005:39

Erbjudandet


Formo Services AB (Formo) har uppgett följande.

Ordinarie bolagsstämma i Formo beslöt den 12 maj 2005 att sätta ned aktiekapitalet genom en minskning av aktiernas nominella belopp och därvid skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget HomeMaid Hemservice AB (HomeMaid) till aktieägarna i Formo.

För en aktie i Formo erhölls en aktie i Homemaid.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i HomeMaid var den 18 maj 2005. 

Sista dag för handel med aktier i Formo med rätt att deltaga i utskiftningen var den 13 maj 2005.
 

Skatteregler


Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i skrivelse, den 12 april 2005, med hänsyn till de uppgifter som lämnats, gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i HomeMaid är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Formo delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i HomeMaid. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Formo på grund av utdelningen hänförs till den utdelade aktien i HomeMaid. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Formo blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Aktierna i Formo är noterade på Aktietorget.
 

Beräkning


Den sista dagen för handel med aktier i Formo med rätt till utdelning av aktier i HomeMaid var den 13 maj 2005. Den lägsta betalkur-sen för en aktie i Formo var denna dag 0,22 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 16 maj 2005. Den lägsta betal-kursen för en aktie i Formo var denna dag 0,19 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Formo bör därför (0,19/0,22) 86 procent hänföras till aktien i Formo och 14 pro-cent till aktien i Homemaid.
 

Exempel


Om anskaffningsutgiften för 100 aktier i Formo före utdelningen var 25 kr ska (0,86 x 25) 21,50 kr hänföras till aktierna i Formo och (0,14 x 25) 3,50 kr till aktierna i HomeMaid.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:45.