På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Betsson AB:s (f.d. Cherryföretagen AB) utdelning år 2006 av aktier i Cherryföretagen AB (f.d. Cherry Fritidsattraktioner AB)

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:15

Erbjudandet
Betsson AB (Betsson) har uppgett följande.

Extra bolagsstämma i Betsson beslöt den 6 september 2006 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Cherryföretagen AB (Cherryföretagen) till aktieägarna i Betsson. ¹

För varje tiotal aktier av serie A eller B i Betsson erhölls en aktie av motsvarande slag i Cherryföretagen.

Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.  

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Cherryföretagen var den 11 september 2006.

Sista dag för handel med aktier i Betsson med rätt att deltaga i utdelningen var den 6 september 2006.
 
Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Skatteverket har i brevsvar den 15 maj 2006 ansett att villkoren för att utdelningen ska behandlas enligt bestämmelserna om skattefrihet (Lex Asea) är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Betsson delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Cherryföretagen. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Betsson på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Cherryföretagen. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Betsson blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

 
Beräkning
Aktierna av serie B i Betsson är noterade vid Stockholmsbörsen medan aktierna av serie A inte är föremål för någon marknadsmässig handel. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för aktier av serie A och serie B, kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna.

Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Betsson med rätt till utdelning av aktier i Cherryföretagen var den 6 september 2006. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Betsson var denna dag 19 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 7 september 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 18,20 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie av serie A eller B i Betsson bör därför (18,20 : 19 =) 95,8 procent hänföras till aktien i Betsson och 4,2 procent till de utdelade aktierna i Cherryföretagen.  

 
Exempel
Anskaffningsutgiften för tio aktier av serie A eller B i Betsson före utdelningen antas vara 100 kr. Av detta belopp ska 95,8 procent eller (0,958 x 100 =) 95,80 kr (9,58 kr per aktie) hänföras till aktierna i Betsson och 4,2 procent (0,042 x 100 =) 4,20 kr till aktien i Cherryföretagen.  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:24.