På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:19

Erbjudandet
Scribona AB (Scribona) har uppgett följande.

En extra bolagsstämma i Scribona beslöt den 2 oktober 2006 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Carl Lamm AB (Carl Lamm) till aktieägarna i Scribona. ¹

För varje femtal aktier av serie A eller B i Scribona erhölls en aktie i Carl Lamm.

Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Carl Lamm var den 6 oktober 2006.

Sista dag för handel med aktier i Scribona med rätt att delta i utdelningen var den 3 oktober 2006.

 
Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Scribona har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Carl Lamm är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Scribona delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Carl Lamm. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Scribona på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Carl Lamm. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Scribona blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
Aktierna i Scribona, såväl A- som B-aktierna, är marknadsnoterade. Handeln med A-aktier i Scribona är dock av liten omfattning, varför kurserna inte ger någon rättvisande bild avseende aktiernas värdeminskning till följd av aktieuppdelningen. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för A- och B-aktier, kursförändringen för B-aktierna ligga till grund för beräkningarna.

Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Scribona med rätt till utdelning av aktier i Carl Lamm var den 3 oktober 2006. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Scribona var denna dag 14,55 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 4 oktober 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 8,85 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie av serie A eller B i Scribona bör därför (8,85 : 14,55 =) 61 procent hänföras till aktien i Scribona och 39 procent till de utdelade aktierna i Carl Lamm.  

Exempel
Anskaffningsutgiften för fem aktier av serie B i Scribona före utdel-ningen antas vara 50 kr. Av detta belopp ska 61 procent eller (0,61 x 50 =) 30,50 kr (6,10 kr per aktie) hänföras till aktierna i Scribona och 39 procent (0,39 x 50 =) 19,5 kr till aktien i Carl Lamm.  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:28.