På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AssiDomän AB:s utdelning av aktier i Billerud AB1
RSV M 2001:38

Erbjudandet
   AssiDomän AB (AssiDomän) har uppgett följande.    

Ordinarie bolagsstämma i AssiDomän beslutade den 22 maj 2001 om utdelning av samtliga innehavda aktier i Billerud AB (Billerud) till sina aktieägare.    

För varje 13-tal aktier i AssiDomän erhölls 6 aktier i Billerud.    

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Billerud var den 16 november 2001.   

Kontant utdelning lämnades inte.    

Sista dag för handel med aktier i AssiDomän med rätt att deltaga i utdelningen var den 13 november 2001.

Skatteregler
   Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

AssiDomän har uppgett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Billerud är uppfyllda. Utdelningen skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i AssiDomän delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Billerud. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i AssiDomän på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Billerud. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i AssiDomän förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
   Den sista dagen för handel med aktier i AssiDomän med rätt till utdelning av aktier i Billerud var den 13 november 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktie i AssiDomän var denna dag 272 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 14 november 2001, då den lägsta noterade betalkursen för aktie i AssiDomän var 250 kr.    

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i AssiDomän bör 92 procent (250 : 272) hänföras till aktierna i AssiDomän och 8 procent till aktier och aktieandelar i Billerud.

Exempel:    Om anskaffningsutgiften för en aktie i AssiDomän före utdelningen var 200 kr skall 184 kr (0,92 x 200) hänföras till aktien i AssiDomän och 16 kr (0,08 x 200) till aktieandelarna i Billerud.    

Eftersom det krävdes 13 aktier i AssiDomän för att erhålla 6 aktier i Billerud blir anskaffningsutgiften för en aktie i Billerud 34,67 kr ((13 : 6) x 16).

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2001:49.