På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Beloppsspärren

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-09-17

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
1967-06
Frågor om tillämpning av beloppsspärren i underskottsreglerna
 
Taxeringsåret 2004
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 mars 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
Förhandsbeskedet överklagades av allmänna ombudet med yrkande om att beskedet skulle fastställas såvitt avser frågorna 1 och 2 a och att det skulle överprövas vad gäller fråga 2 b.
 
Regeringsrätten skrev så här i sin dom.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Den i 40 kap. 15 § första stycket 1 IL intagna beloppsspärren tar sikte på underskott som överstiger 200 procent av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över underskottsföretaget. Såvitt framgår av handlingarna ökade Y:s röstetal i bolaget efter en nyemission i april 2003 från ca 36 procent till ca 52 procent och efter en nyemission i juli samma år till ca 54 procent [Anm. beloppen anges avrundade här] Eftersom femtioprocentsgränsen passerats redan med det förstnämnda förvärvet är det senare förvärvet inte en utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över bolaget. Fråga 1 skall besvaras i enlighet härmed.
 
Såvitt avser frågorna 2 a och 2 b gör Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden."
 
"REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende fråga 1 och förklarar att utgiften för aktieförvärvet i juli 2003 inte får räknas med vid beräkningen av utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över bolaget.
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende frågorna 2 a och 2 b."
 
Kommentar:
Regeringsrättens svar på fråga 1 överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, jfr Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering Del 3 s. 221 ff.