Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Trängselskatt vid privata resor med förmånsbil

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-10-22

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4006-08

Arbetsgivarens utgifter för trängselskatt avseende privata resor med förmånsbil har bedömts ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet

Regeringsrättens dom 2008-10-22 mål nr 4006-08
 
Inkomsttaxering 2008-2010
 
Regeringsrätten har gjort samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställt förhandsbeskedet. Se länk till det tidigare publicerade förhandsbeskedet. Skatterättsnämndens beslut 
 
Kommentar:
Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande 2007-07-18 dnr 131 453073-07/111 överspelat. Domen innebär också att första stycket i avsnitt 1, andra stycket i avsnitt 2 och avsnitt 4.1 i Skatteverkets ställningstagande 2007-08-23 dnr 131 508454-07/111 är överspelade.