På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Särskild löneskatt på pensionskostnader - utsänd personal

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-09-29

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
SLP ska inte påföras på pensionskostnader för anställda som sänds ut längre tid än ett år till land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller har avtal om social trygghet med Sverige.

Beskedet avser taxeringsåren 2006-2008

BAKGRUND

X AB är ett statligt ägt bolag som tillhandahåller konsulttjänster i utlandet. Tjänsterna utförs av anställda i bolaget. Bolaget lämnar pensionsutfästelser åt de anställda och har kostnader för dessa i form av premier för pensionsförsäkringar meddelade i svensk försäkringsrörelse. X AB vill ha besked om särskild löneskatt på pensionskostnader ska utgå på de pensionspremier som avser anställda som sänds ut längre tid än ett år till land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som inte heller har avtal om social trygghet med Sverige.

FÖRHANDSBESKED

Pensionskostnader för anställda som omfattas av ansökan ska inte ingå i bolagets beskattningsunderlag till särskild löneskatt på pensionskostnader.

MOTIVERING

Av rättsfallet RÅ 2004 ref. 3 framgår att basen för beräkningen av beskattningsunderlaget skall bestämmas efter de principer som gäller för att bestämma beskattningsunderlaget enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. I 1 § tredje stycket denna lag anges att skatteunderlaget skall bestämmas med tillämpning av 2 kap. 4-15 och 17-25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Av 2 kap. 4 § 1 socialavgiftslagen framgår att arbetsgivaravgifter skall betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige. I 1 kap. 8 § samma lag stadgas att arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 2 kap. 9 § socialförsäkringslagen (1999:799). Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år (2 kap. 9 § första stycket). I 2 kap. 9 § tredje stycket finns särskilda regler för arbetstagare med statlig arbetsgivare men dessa aktualiseras inte i förvarande ärende. Detta innebär att X AB:s pensionskostnader för de anställda som omfattas av ansökan inte skall ingå i bolagets underlag till särskild löneskatt på pensionskostnader.

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte. Se styrsignalen ”Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal”, 130-186595-05/111, publicerad 2005-04-12 (inkomstskatt näring; arbetsgivarområdet).
130-186595-05/111