Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omsättningsland begreppet televisionssändningar

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-11-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2201-05
Överföring genom televisionsteknik av programkanaler till olika operatörer för vidaresändning av programkanalerna till deras abonnenter eller överföringar direkt till dessa är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 11 mervärdesskattelagen.

Redovisningsperioder under tiden 1 juni 2004 - 31 maj 2007

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-03-16 att bolagets överföringar, genom televisionsteknik av programkanaler till olika distributörer och operatörer för vidaresändning av programkanalerna helt eller delvis till deras abonnenter eller överföringar direkt till dessa är att hänföra till sådana televisionssändningar som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 11 mervärdesskattelagen. Skatteverket överklagade förhandsbeskedet i sin helhet. För de närmare omständigheterna hänvisas till det referatet.

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer förhandsbeskedet.