På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets tillämpningsinformation

Tillämpningsinformation för Skatteverkets ställningstagande dnr 131 409594-08/111 och dnr 131 409602-08/111

Dnr/målnr/löpnr 131 416683-08/111


Tillämpningsinformation för Skatteverkets ställningstagande dnr 131 409594-08/111 "Avdragsrätt för avsättningar för framtida pensionsförsäkringspremier på löneskulder" och Skatteverkets ställningstagande dnr 131 409602-08/111 "Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring".

Skatteverkets ställningstagande dnr 131 409594-08/111
Skatteverkets ställningstagande dnr 131 409602-08/111
Skatteverkets (dåvarande RSV) skrivelse 2001-02-20, dnr 354-00/540

Enligt Skatteverkets uppfattning har den osäkerhet som förelegat avseende avdragsrätten för avsättning för framtida pensionsförsäkringspremier som är beräknade på löneskulder undanröjts genom RÅ 2007 not. 98. Det får således numera anses klarlagt att avsättningen i sig inte kan grunda rätt till avdrag utan att det för avdragsrätten krävs att försäkringspremierna har betalats. Detta innebär i sin tur att Skatteverkets (dåvarande RSV) skrivelse 2001-02-20, dnr 354-00/540, inte längre ska tillämpas i denna del. Se dnr 131 409594‑08/111.  

Skatteverkets uppfattning med anledning av Regeringsrättens dom avviker från tidigare bedömning varför Skatteverkets åtgärder vid kontroll som föranleds av nämnda ställningstagande bör vara framåtsyftande. Detta innebär att ställningstagandet tillämpas på Skatteverkets initiativ först på räkenskapsår som avslutas efter att ställningstagandet publicerats.

I anslutning till ovanstående ställningstagande har Skatteverket även tagit ställning i fråga om tidpunkt för avdrag för arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare i andra fall. Enligt Skatteverkets uppfattning ska avdrag  i normalfallet medges det beskattningsår då premien betalas, även i det fall reservering för framtida premiebetalningar skett enligt god redovisningssed vid föregående bokslut. När det gäller en engångspremie och en första premie till en terminsbetald pensionsförsäkring som arbetsgivaren före utgången av beskattningsåret utfäster sig att köpa ska dock avdrag medges redan för det beskattningsår premien reserveras i bokslutet om försäkringsavtalet tecknas och premien betalats senast vid den tidpunkt arbetsgivaren har att lämna deklaration. Se dnr 131 409602‑08/111. 

Det kan antas att skrivelsen 2001-02-20, dnr 354-00/540, även har tillämpats i andra fall än de som avsetts varför även Skatteverkets åtgärder vid kontroll som föranleds av ställningstagandet 131 409602-08/111 bör vara framåtsyftande. Detta innebär att ställningstagandet tillämpas på Skatteverkets initiativ först på räkenskapsår som avslutas efter att ställningstagandet publicerats.