På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

EU-volontärers ersättning

Datum: 2004-10-06

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
130-578665-04/111

1 Sammanfattning

Den ersättning, i form av fickpengar och fri kost och logi, som en EU-volontär får av en mottagande svensk organisation vid verksamhet i Sverige ska inte tas upp till beskattning.

2 Bakgrund och frågeställning

Inom ramen för EU-programmet Ungdom finns ett volontärprogram European Volontary Service (EVS). Detta program innebär att EU stöder icke-formell utbildning för ungdomar mellan 18 - 25 år genom volontärtjänst i andra länder. Målet är att ge ungdomar icke-formell, interkulturell och lärorik erfarenhet som främjar deras integrering och aktiva deltagande i samhället, ökar deras anställbarhet och ger dem möjligheter att visa solidaritet med andra.

Kommuner, organisationer, föreningar, församlingar och andra sammanslutningar av ideell karaktär kan ta emot volontärer från andra EU-länder. Volontären får av den mottagande organisationen fickpengar, kost och logi. Den mottagande organisationen får ersättning för detta av EU. I Sverige handläggs dessa frågor av den statliga Ungdomsstyrelsen. Fråga har uppkommit om den ersättning och de förmåner volontären får ska tas upp till beskattning eller inte.

3 Gällande rätt

Enligt 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen (1999:1229),IL, ska löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller i 8 kap. IL. Enligt 8 kap. 5 § IL är stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning skattefria.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets bedömning har den ersättning och de förmåner som volontären får karaktär av stipendier avsedda för volontärens utbildning och är därför skattefria för volontären.