Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Är kostnad för osåld andel i tipssystem/bolagsspel avdragsgill i enskild näringsverksamhet för spelombud?

Datum: 2004-11-29

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
130 683020-04/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att kostnad för osåld andel i tipssystem/bolagsspel inte är avdragsgill i enskild näringsverksamhet för spelombud.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit huruvida kostnad för osåld andel i tipssystem/bolagsspel är avdragsgill, i enskild näringsverksamhet, för spelombud.

Spelsystem kan sammanställas av spelbutikens ägare - ibland i samråd med kunder. Systemen kan även komponeras av arrangören av spelet, t.ex. ATG. En andel kan vara t.ex. 1/10 eller 1/5 av en uppsättning spelkuponger. Ombudet matar normalt in spelandelarna i online-systemet innan de blir till salu hos ombudet. En del av andelarna kan förbli osålda, och då måste näringsidkaren själv lösa ut andelarna. Under ett år kan det röra sig om ett ansenligt antal osålda andelar.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt IL tillämpas i inkomstslaget näringsverksamhet bestämmelserna i inkomstslaget kapital vad gäller lotterier. 24 kap. 2 § sista strecksatsen IL hänvisar till 42 kap. 25 § IL som behandlar lotterier. I tredje stycket anges att utgifter för att deltaga i svenska och utländska lotterier ej är avdragsgilla.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt Skatteverkets uppfattning är kostnad för osåld andel i tipssytem/bolagsspel inte avdragsgill i enskild näringsverksamhet för näringsidkare som är spelombud.

Eftersom en eventuell vinst inte utgör skattepliktig inkomst kan man inte heller dra av kostnaden. Det belopp som näringsidkaren har betalat för de osålda kupongerna är inte en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten.

En näringsidkares deltagande i tipsspel skall inte betraktas som näringsverksamhet, även om näringsidkaren fungerar som spelombud och genom sin verksamhet strävar efter att öka försäljningen av produkterna.