På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB¹
RSV 2002:34
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 8 november 2002
  Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2002 av aktier i Biolin Medical AB mot aktier i MediTeam Dental AB.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:
Avyttringspriset för en aktie i Biolin Medical AB bör beräknas till 67 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i MediTeam Dental AB, som erhållits som ersättning för aktier i Biolin Medical AB, bör beräknas till 6,70 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2002:25.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.