På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering;¹
RSV 2002:40
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 6 december 2002
  Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd för beskattning av ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem.
Av 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad om inte annat framgår av lagen.

Allmänna råd:
   Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna sin verksamhet får kostnadsersättning som är skattepliktig intäkt av tjänst bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock med högst nedan angivna belopp, om inte den skattskyldige visar att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre:

- för hel dag, mer än fem timmar, 48 kr per barn
- för halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kr per barn
- per timme 5:30 kr per barn.

¹ Beträffande beskattningsåret 2002 och 2003 års taxering, se RSV 2001:53. Ändrade partier har markerats med kantstreck.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas beträffande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering.