På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk;¹
SKV A 2004:40
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 17 december 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden² för lager av hästar³ i jordbruk.
   Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i bl.a. jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften4. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Allmänna råd:
   Nettoförsäljningsvärdet per häst vid olika ålder bör bestämmas till följande belopp.

Draghästar 
Åldersklasskr
Yngre hästar (4-15 år)12 000
Äldre hästar (över 15 år)9 000
  
Unghästar 
Åldersklasskr
Föl4 800
Ettåringar6 600
Tvååringar9 600
Treåringar12 000
___________

   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2005 års taxering.

¹Beträffande andra djur än hästar i jordbruk, se SKVFS 2004:34. Beträffande 2004 års taxering, se RSFS 2003:42.
²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.
³Gäller inte tävlings- eller ridhästar.
4Åttiofem procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar är i år högre än nettoförsäljningsvärdet.