På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om beräkning av nettoförsäljningsvärden för hästar i jordbruk¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-23

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:33
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om nettoförsäljningsvärden² för lager av hästar³ i jordbruk.
Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i bl.a. jordbruk alltid som lagertillgångar. Djurlager får inte tas upp till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften4. Djuren behöver dock inte i något fall tas upp till ett högre värde än som motsvarar djurens sammanlagda nettoförsäljningsvärde.

Allmänna råd:
Nettoförsäljningsvärdet per häst vid olika ålder bör bestämmas till följande belopp.
  

 Draghästar 
 Åldersklasskronor
 Yngre hästar (4–15 år)12 800
 Äldre hästar (över 15 år) 9 600
   
 Unghästar 
 Åldersklasskronor
 Föl 5 100
 Ettårig 7 000
 Tvåårig10 200
 Treårig12 800

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2006 års taxering.

¹Beträffande andra djur än hästar i jordbruk, se SKVFS 2005:25. Beträffande 2005 års taxering, se SKV A 2004:40.

²I beloppen har mervärdesskatt inte inräknats.

³Gäller inte tävlings- eller ridhästar.

4Åttiofem procent av den genomsnittliga produktionsutgiften för hästar är i år högre än nettoförsäljningsvärdet.