På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:36
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc. ¹
 
Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:

Anmälan den 18 september — 6 oktober 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i WM-data AB beräknas till 26,48 kr.

För konvertibelinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc, bör avyttringspriset för en konvertibel med nominellt belopp om 21 kr beräknas till 26,48 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i LogicaCMG plc som erhållits på grund av bytet av aktier eller konvertibler i WM-data AB bör beräknas till 22,27 kr.

Anmälan den 10 — 17 oktober 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i WM-data AB, om inte annat visas, beräknas till 27,35 kr.

För konvertibelinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av konvertibler i WM-data AB mot aktier i LogicaCMG plc, bör avyttringspriset för en konvertibel med nominellt belopp om 21 kr, om inte annat visas, beräknas till 27,35 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i LogicaCMG plc som erhållits på grund av bytet av aktier eller konvertibler i WM-data AB bör, om inte annat visas, beräknas till 23 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:26.