På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc.

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:38
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Intentia International AB mot aktier i Lawson Holdings Inc. ¹

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:                     

Anmälan den 27 mars — 24 april 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Intentia International AB beräknas till 28,24 kr för A-aktien och 25,21 kr för B-aktien.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Lawson Holdings Inc. som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 55,79 kr.

Anmälan den 25 april — 5 maj 2006
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Intentia International AB, om inte annat visas, beräknas till 28,32 kr för A-aktien och 25,28 kr för B-aktien.
Anskaffningsutgiften för en aktie i Lawson Holdings Inc. som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 55,95 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.


¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:28.