På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:39
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier och teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB. ¹

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

I 48 a kap. IL finns bestämmelser för fysiska personer om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

Allmänna råd:

Anmälan den 16 juni — 7 juli 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB beräknas till 40,34 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB beräknas till 35,62 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör beräknas till 45,60 kr.

 
Anmälan den 13 juli — 4 augusti 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 36,80 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 33,71 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör, om inte annat visas, beräknas till 41,60 kr.

Anmälan den 9 augusti — 1 september 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 38,57 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 34,67 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör, om inte annat visas, beräknas till 43,60 kr.

Anmälan den 6 — 22 september 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 43,79 kr.

För teckningsoptionsinnehavare (både fysiska och juridiska personer), som deltog i bytet av teckningsoptioner i JC AB mot aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB bör avyttringspriset för en teckningsoption i JC AB, om inte annat visas, beräknas till 37,49 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i RNB RETAIL AND BRANDS AB som erhållits på grund av bytet av aktier eller teckningsoptioner i JC AB bör, om inte annat visas, beräknas till 49,50 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:29.