Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.¹ (RSV S 1997:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1996
RSV 2001:2
Inkomsttaxering
Riksskatteverket beslutar att Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1997:1) om den genomsnittliga statslåneräntan under år 1996 skall upphöra att gälla den 1 januari 2001.

_______________

¹Riksskatteverkets allmänna råd benämndes Riksskatteverkets rekommendationer m.m. före år 2001