På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med Riksskatteverkets allmänna råd om tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning av skatt¹
RSV 2001:33
Skattebetalning
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om tillämpningen av lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

   Enligt 2 § lagen om begränsning av skatt skall begränsning av skatt ske endast för fysisk person som är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret.

Allmänna råd:

Villkoret om obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret bör anses uppfyllt genom bosättning i Sverige endast en dag.

   Vid prövning av skattebegränsningen fastställs enligt 3 § lagen om begränsning av skatt ett spärrbelopp.

Allmänna råd:

Spärrbeloppet enligt 3 § bör bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort.

   Enligt 4 § lagen om begränsning av skatt jämförs spärrbeloppet med det sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt eller förmögenhetsskatt som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet).

Allmänna råd:

För skattskyldig som samma år har taxerats för två beskattningsår bör skattebeloppet enligt 4 §, som ingår i den slutliga skatten, jämföras med ett spärrbelopp som också beräknas sammanlagt för de två beskattningsåren.

   Om skattebeloppet är högre än spärrbeloppet nedsätts enligt 5 § första stycket lagen om begränsning av skatt förmögenhetsskatten och den statliga inkomstskatten med överskjutande belopp (nedsättningsbeloppet). I tredje stycket i lagrummet anges att för personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt (SFL) att nedsättningsbeloppet fördelas i förhållande till storleken av deras skattepliktiga förmögenheter.

Allmänna råd:

När det gäller personer som skall sambeskattas enligt 21 § SFL bör
- varje persons del av nedsättningsbeloppet bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort, och

- delbelopp som förmögenhetsskatten högst får nedsättas med fördelas på personerna efter förhållandet mellan deras skattepliktiga förmögenheter och för varje person bestämmas i helt krontal så att öretal faller bort.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:24. Beträffande 1998-2001 års taxeringar, se RSV S 1998:7.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. RSV S 1998:7.