På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB år 2001¹
RSV 2001:38
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Matteus AB mot aktier i NH Nordiska Holding AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:
Accept den 11 juni 2001 eller tidigare:
   Avyttringspriset för en aktie i Matteus AB bör beräknas till 18 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i NH Nordiska Holding AB som erhållits på grund av aktieinnehav i Matteus AB bör beräknas till 14,40 kr.
Accept den 12 juni - 27 juli 2001:
   Avyttringspriset för en aktie i Matteus AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 14,87 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i NH Nordiska Holding AB som erhållits på grund av aktieinnehav i Matteus AB bör, för det fall dag för accept inte kan visas, beräknas till 11,90 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:28.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.